Search
Close this search box.

“ไบโอพลาสติกไทย” ขึ้นแท่นการผลิตสูงสุดอันดับ 2 ของโลก

share to:

Facebook
Twitter

อุตสาหกรรมการผลิต ไบโอพลาสติกไทย ขึ้นแท่นเป็นอันดับ 2 ของโลก รัฐบาลสนับสนุนช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อม

ปัจจุบันเทรนด์การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม ได้กลายมาเป็นกระแสสำคัญของการใช้ชีวิต รวมไปถึงการดำเนินธุรกิจต่าง ๆ มากมาย โดยตัวอย่างหนึ่งที่น่าสนใจ นั่นคือ การผลิตพลาสติกชีวภาพ หรือ ไบโอพลาสติก (Bioplastic) ที่ผ่านมาในการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะผู้มีส่วนในการผลิตไบโอพลาสติกนั้น นับเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งที่ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และยังช่วยแก้ปัญหาพลาสติกใช้ครั้งเดียวทิ้ง เพื่ออนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ไทยผลิตไบโอพลาสติกอันดับ 2 ของโลก

ล่าสุด นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม แสดงความยินดีว่าประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิตพลาสติกชีวภาพ รายใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก ต่อจากสหรัฐฯ เนื่องจากมีวัตถุดิบ อาทิ อ้อย และมันสำปะหลัง ภายในประเทศจำนวนมากเพื่อการผลิต

ด้วยศักยภาพกำลังการผลิตของประเทศอยู่ที่ 95,000 ตันต่อปี และมีแผนที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตอีก 75,000 ตันต่อปี โดยกว่า 90% ของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพเป็นไปเพื่อการส่งออก ส่วนที่เหลือจำหน่ายภายในประเทศ ซึ่งการผลิตพลาสติกชีวภาพไม่เพียงแต่เพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าเกษตรของไทยเท่านั้น แต่ยังสนับสนุนความพยายามในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และเป็นทางเลือกหนึ่งในการจัดการกับปัญหาที่เกิดจากพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง

 

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://www.thansettakij.com/sustainable/zero-carbon/558044