Search
Close this search box.

นายกรัฐมนตรี ปลื้ม โครงการศูนย์ BCG Farming เกาะสมุยประสบความสำเร็จ

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 22 เมษายน 2566 นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบความคืบหน้าของโครงการศูนย์ BCG Farming ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ซึ่งปัจจุบันเป็นพื้นที่ต้นแบบให้ชุมชนในพื้นที่ รวมถึงพื้นที่อื่น ๆ ให้สามารถศึกษาดูงาน บูรณาการแนวคิด BCG ผ่านการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาพื้นที่ สร้างความยั่งยืนให้กับชุมชน และสามารถขยายผลไปยังภาคส่วนอื่น ๆ ได้ในอนาคต

อนุชา บูรพชัยศรี ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

 

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า โครงการศูนย์ BCG Farming เป็นการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ใช้ศักยภาพของพื้นที่เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวชั้นนำของประเทศและมีความต้องการผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรจำนวนมาก ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบ BCG Farming สร้างแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรแนวใหม่ โดยมีวิทยาลัยอาชีวศึกษาภาวนาโพธิคุณ เป็นพื้นที่ปฏิบัติการหลัก ซึ่งเน้นการให้ชุมชนพึ่งพาตนเองครบวงจร ตั้งแต่การสร้างผลผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ จนถึงการบริโภคเพื่อส่งขายระดับพรีเมียมให้ธุรกิจท่องเที่ยว โดยปัจจุบันมีการดำเนินการผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

– การปลูกข้าวอุดมซีลีเนียม ซึ่งเป็นแร่ธาตุที่ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน มีการถ่ายทอดองค์ความรู้การผลิตข้าวอุดมซีลีเนียมและการผลิตปุ๋ยอินทรีย์เคมีเสริมซีลีเนียม โดยใช้วัตถุดิบมูลสัตว์ที่เลี้ยงภายในวิทยาลัยฯ จัดทำนาข้าวซีลีเนียม 7 แปลง ในพื้นที่ประมาณ 3 ไร่ ซึ่งขณะนี้ได้เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว นอกจากนี้ของเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตข้าว คือ ฟางข้าว ที่มีปริมาณซีลีเนียมสูง สามารถนำไปต่อยอดเพาะเห็ดเศรษฐกิจได้ เช่น เห็ดนางรมเทา และเห็ดนางรมฮังการี

– การสร้างโรงเรือนปลูกพืชปลอดสาร มีการปลูกพืชในระบบโรงเรือน เช่น การปลูกพืชแบบไร้ดินหรือไฮโดรโปรนิกส์ ตลอดจนพัฒนาระบบการปลูกพืชมูลค่าสูง

– การเพาะเลี้ยงปลาน้ำจืด สร้างรายได้ให้เกษตรกรด้วยการแปรรูปผลิตผลที่ได้จากปลา โดยเฉพาะปลาดุกอุย ได้แก่ ไส้กรอกปลา ปลายอ กุนเชียงปลา ไส้อั่วปลา ลูกชิ้นปลา รวมถึงกุนเชียงปลาดุกไขมันต่ำซึ่งเป็นการใช้ข้าวไรซ์เบอรี่และคีนัวที่ผ่านกระบวนการเอ็กซ์ทรูชั่นทดแทนไขมันเพื่อลดปริมาณไขมัน รวมทั้งใช้วิธีการบรรจุแบบสุญญากาศเพื่อยืดอายุการเก็บรักษา เพื่อส่งเสริมการตลาดผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภค

“นายกรัฐมนตรีขอบคุณการจัดทำโครงการดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อนความสำเร็จที่ต่อยอดจากการบูรณาการแนวคิด BCG ที่รัฐบาลเน้นย้ำ เป็นตัวอย่างการประยุกต์แนวคิด BCG ให้เป็นรูปธรรมผ่านการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อพัฒนาผลผลิตและผลิตภัณฑ์ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในพื้นที่ให้สร้างผลผลิตทางเกษตรแบบครบวงจร สามารถพึ่งพาตนเอง และต่อยอดไปถึงการขยายโอกาสทางการตลาดเพื่อตอบโจทย์ผู้บริโภคยุคใหม่ สร้างรายได้กลับคืนสู่ชุมชนได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งสามารถเป็นโครงการนำร่องให้กับพื้นที่อื่น ๆ ได้” นายอนุชาฯ กล่าว

 

ที่มาข้อมูล/รูปภาพ : https://www.agrinewsthai.com/news/63802