Search
Close this search box.

โครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดปราจีนบุรี ตามแนวคิด BCG Model

share to:

Facebook
Twitter

จังหวัดปราจีนบุรี ขับเคลื่อนโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตามแนวคิด BCG Model

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. นางพัชรี ศาลาศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) หรือวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดปราจีนบุรี ตามแนวคิด BCG Model เพื่อสร้างโอกาสในการพัฒนาและส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ให้สามารถพัฒนาสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมเพียวมูน โรงแรม สยามดาษดา เขาใหญ่ ตำบลเนินหอม อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230215201435580