Search
Close this search box.

พาณิชย์จังหวัดยะลา จัดงาน “Local BCG Plus @YALA” ส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์

share to:

Facebook
Twitter

เมื่อวันที่ 28 ต.ค.66 ที่ลานดานหน้าศูนย์การค้าโคลีเซียมยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา สำนักงานพาณิชย์จังหวัดยะลา ได้ร่วมกับจังหวัดยะลา และศูนย์การค้าโคลีเซียมยะลา จัดงาน “Local BCG Plus @ Yala” ภายใต้โครงการสร้างทีม Salesman จังหวัด และส่งเสริมสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่นไทยโกอินเตอร์ โดยมี นายอำพล พงศ์สุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ร่วมกับ นางผุสสดี จ๋ายเจริญ พาณิชย์จังหวัดยะลา

ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้า ได้แก่ ผ้าและเครื่องแต่งกายที่ใช้วัสดุจากธรรมชาติ Eco print ผลิตภัณฑ์ จักสานเชือกกล้วย กระเป๋าผ้าบาติก ปาเต๊ะ ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากน้ำยาง สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กล้วยหินบันนังสตา ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพ และอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น ได้แก่ โรตีชาชัก กุยช่ายเบตง ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน เลือกซื้อสินค้ากันอย่างคึกคัก

สำหรับการจัดงาน “Local BCG Plus @YALA” จัดขึ้น เพื่อยกระดับการพัฒนาด้านการตลาดภายใต้โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน ด้วยทุนทรัพยากรอัตลักษณ์ ความคิดสร้างสรรค์ และเทคโนโลยี เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์พื้นที่จำหน่ายสินค้าจากศูนย์การค้าโคลีเซียมยะลา จัดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ จำนวน 10 ราย ได้มาจำหน่าย โดยเน้นการนำสินค้าจากชุมชน สินค้า BCG สินค้าอัตลักษณ์ท้องถิ่น สินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI และสินค้านวัตกรรม ออกสู่ตลาดภายในจังหวัดและเชื่อมโยงสู่การท่องเที่ยวในพื้นที่ ได้แก่ Street Art เมืองเก่ายะลา ที่มีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และพื้นที่อื่นๆ แวะเวียนถ่ายภาพ เช็คอิน ซึ่งควรส่งเสริมผลักดันเป็น soft power ของจังหวัดยะลาต่อไป

นอกจากนี้การจัดจำหน่ายสินค้าจากผู้ผลิตในชุมชนครั้งนี้จะส่งผลให้ผู้ประกอบการ SMEs และ Micro SMEs ได้มีรายได้เพิ่มขึ้น เกิดการต่อยอดด้านการค้า กระตุ้นการท่องเที่ยวในพื้นที่ให้มีความคึกคักยิ่งขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีแก่จังหวัดยะลา อีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถไปร่วมช็อป ชิมของกิน ของใช้ สินค้า GI สินค้าอัตลักษณ์ ชุมชน จังหวัดยะลา ได้ที่ งาน “Local BCG Plus @ Yala” โดยกำหนดจัดขึ้นจำนวน 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 27-29 ตุลาคม 2566 และครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566 ณ ลานด้านหน้าศูนย์การค้าโคลีเซียมยะลา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG231028180744788