Search
Close this search box.

Tag: กลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น

มรภ.อุดรธานี มอบปัจจัยการผลิตแก่กลุ่มอาชีพในชุมชน 88 กลุ่ม

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี เสริมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มวิสาหกิจเริ่มต้น (Start Up) กลุ่มอาชีพในชุมชน หลังโควิดคลี่คลาย ด้วยองค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ภายใต้แนวคิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมั่นคงตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG

อ่านต่อ