Search
Close this search box.

Tag: การแปรรูปสมุนไพรยาเส้น

อุตสาหกรรมผลักดันชุมชนเปลี่ยนเปิดศูนย์แปรรูปสมุนไพรยาเส้นเมืองนครศรี

กระทรวงอุตสาหกรรมโดยดีพร้อมผลักดันชุมชนเปลี่ยน (RESHAPE THE AREA) ล่าสุดเปิดศูนย์แปรรูปสมุนไพรยาเส้น เมืองนครศรี ชูโมเดลต้นแบบเสริมแกร่งเศรษฐกิจฐานราก เร่งขยายผลสู่ชุมชนทุกภูมิภาคภายในปีนี้ คาดสร้างรายได้พุ่งไม่น้อยกว่า 4.8

อ่านต่อ