Search
Close this search box.

Tag: การแปรรูป

ฟางข้าว 4 จังหวัดอีสาน ช่วยลดต้นทุนเกษตรกร

นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5) เผยถึงผลการศึกษาฟางข้าว เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ

อ่านต่อ

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ศึกษาภูมิปัญญาอาหารจีนท้องถิ่นเพื่อพัฒนาการแปรรูปในเชิงพาณิชย์

มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดเผยว่า วิทยาเขตตรังได้ดำเนินการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับอาหารพื้นถิ่นตรังโครงการ “ภูมิปัญญาอาหารจีนท้องถิ่นในเมืองตรัง: อาหารจีนและความเสี่ยงในการสืบทอดในชุมชน”

อ่านต่อ

สรรพสามิต มอบบุหรี่ของกลาง 3.4 ตัน ให้โรงเรียนทหารการสัตว์ นครนายก

อธิบดีกรมสรรพสามิต เดินหน้ายุทธศาสตร์ EASE Excise เน้น ESG ทั้งระบบ โดยมอบของกลางยาสูบ จำนวน 3.4 ตัน และนวัตกรรมองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก นำไปแปรรูปสู่น้ำหมักชีวภาพไล่แมลงศัตรูพืช ส่งต่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์

อ่านต่อ

จังหวัดนครสวรรค์ บันทึกข้อตกลง MOU ดำเนินการด้านพัฒนาการปลูกมันสำปะหลังด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่และการรับซื้อมันสำปะหลังเพื่อการแปรรูป

จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับบริษัทพาวเวอร์อโกรเทค (ประเทศไทย) จำกัด บริษัทรีสยามพัฒนา สตาร์ช จำกัด และบริษัทเอจีอี

อ่านต่อ