Search
Close this search box.

Tag: ข้าวหอมสยาม

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : ข้าวหอมสยาม

ผลผลิตสูง ต้านทานโรค เก็บเกี่ยวง่าย … คือลักษณะเด่นของ “ข้าวหอมสยาม” ข้าวเจ้าสายพันธุ์ใหม่ที่พัฒนาพันธุ์โดยนักวิจัยไทย เพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวหอมต้นเตี้ย มีความต้านทานต่อโรคใบไหม้และโรคไหม้คอรวงได้ดี ช่วยลดการใช้สารเคมีป้องกันและกำจัดโรค

อ่านต่อ