Search
Close this search box.

Tag: ธุรกิจ

ไทย ติดอันดับ 2 ของโลก ประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นธุรกิจ ปี 2023

U.S. News and World Report เผยผลการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นทำธุรกิจประจำปี 2023 หรือ Best Countries for Starting a Business ซึ่งไทยติดอันดับ 2 ประเทศที่ดีที่สุดในการเริ่มต้นทำธุรกิจประจำปี 2023 จากทั้งหมด 85 ประเทศ

อ่านต่อ

อีอีซี ผนึกกำลังเอกชนจัดทำ Market Sounding เชื่อมโยงการลงทุนศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ เป้าหมาย 1 ใน 10 ของโลก สร้างงานกว่า 1.2 ล้าน ลบ.

นายคณิศ แสงสุพรรณ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เผยถึงการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักลงทุน (Market Sounding) สำหรับโครงการศูนย์ธุรกิจ

อ่านต่อ

จ.อุบลฯ เยี่ยมชมบริษัทผลิตและแปรรูปมันสำปะหลังแบบครบวงจร รายใหญ่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เยี่ยมชมการดำเนินธุรกิจด้านความยั่งยืน ตามแนวคิด BCG Model ที่ บริษัทอุบลไบโอเอทาลอน

อ่านต่อ