Search
Close this search box.

Tag: นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร

สรรพสามิต มอบบุหรี่ของกลาง 3.4 ตัน ให้โรงเรียนทหารการสัตว์ นครนายก

อธิบดีกรมสรรพสามิต เดินหน้ายุทธศาสตร์ EASE Excise เน้น ESG ทั้งระบบ โดยมอบของกลางยาสูบ จำนวน 3.4 ตัน และนวัตกรรมองค์ความรู้ให้กับโรงเรียนทหารการสัตว์ จังหวัดนครนายก นำไปแปรรูปสู่น้ำหมักชีวภาพไล่แมลงศัตรูพืช ส่งต่อให้ชุมชนได้ใช้ประโยชน์

อ่านต่อ

พิธีเปิดงาน เกษตร & BCG แฟร์ มีผู้สนใจเข้าชมงานและเลือกซื้อสินค้าอย่างคึกคัก ที่จังหวัดนครสวรรค์

สำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดงาน เกษตร& BCG แฟร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยกำหนดจัดงานเกษตร& BCG แฟร์ จังหวัดนครสวรรค์ในระหว่างวันที่ 7-11 เมษายน 2566

อ่านต่อ