Search
Close this search box.

Tag: ปลูกข้าวรักษ์โลก

กรมการข้าว ชวนชาวนา ร่วมโครงการ BCG Model ปลูกข้าวรักษ์โลก พร้อมแนะแนวทางสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อธิบดีกรมการข้าว รับฟังปัญหาอุปสรรคของพี่น้องเกษตรกรชาวนาในพื้นที่ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร พี่น้องเกษตรกรศูนย์ข้าวชุมชน และได้เชิญชวนให้เกษตรกรหันมาปลูกข้าวรักษ์โลกตามแบบ BCG Model ซึ่งเป็นการปลูกข้าวปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ