Search
Close this search box.

Tag: ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น

ภาคเอกชน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการที่สอดคล้องตามแนวคิดเศรษฐกิจ BCG ของประเทศไทย ภายในงาน Thailand BCG

bangkok บรรยากาศงานนิทรรศการ Thailand BCG เข้าสู่วันที่ 3 เป็นกิจกรรมคู่ขนานกับสัปดาห์การประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค ระหว่างวันที่ 14-19 พฤศจิกายน 2565

อ่านต่อ

โมเดลธุรกิจยั่งยืนจากหมู่บ้านเล็กๆ กับความมุ่งมั่นของคนในชุมชน

โมเดลธุรกิจยั่งยืนจากหมู่บ้านเล็กๆ กับความมุ่งมั่นของคนในชุมชน จนก่อให้เกิดธุรกิจกาแฟที่ดำเนินการเพื่อสังคม หรือที่รู้จักกันในชื่อ “อาข่า อาม่า” โดย ลี-อายุ จือปา ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลระหว่างการขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคม

อ่านต่อ