Search
Close this search box.

Tag: ฟาร์มท้องถิ่น

รมต.อนุชา เยี่ยมชมฟาร์มโคนม Isonuma milk farm ประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมแนวคิด BCG ควบคู่ทำฟาร์มท้องถิ่น เตรียมนำรูปแบบมาขยายผลขับเคลื่อนโครงการโคล้านครอบครัวของไทย

นายอนุชา นาคาศัย รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองฯ เดินทางไปยัง Isonuma milk farm (อิโซะนุมะ มิ้ลค์ ฟาร์ม) ณ ตำบลโคบิกิมาชิ อำเภอฮาชิโอจิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงานฟาร์มโคนมตัวอย่าง ซึ่งใช้แนวคิดการบริหารจัดการฟาร์มด้วยโมเดลเศรษฐกิจแบบยั่งยืน (BCG) ที่สืบทอดมากว่า 300 ปี

อ่านต่อ