Search
Close this search box.

Tag: มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยภาคใต้ จัดมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัย จัดงานมหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566 (Regional Research Expo 2023) ครั้งที่ 12 ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ่านต่อ