Search
Close this search box.

Tag: วัฒนธรรม

จังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย “ตลาดน้ำฮิมปาว”

รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานพิธีเปิดตลาดน้ำสืบสานวัฒนธรรมไทย “ตลาดน้ำฮิมปาว” จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

อ่านต่อ

วธ.ร่วม 25 จังหวัด เปิดยิ่งใหญ่ งานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ ภาคกลางและภาคตะวันออก ดนตรี สานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ) เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย ภาคกลางและภาคตะวันออก “ดนตรี” สานศิลป์ 2 ถิ่นวัฒนธรรม โดยมีนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม นายโกวิท ผกามาศ

อ่านต่อ

จ.พิจิตร พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายสิงหราช วงษ์เสงี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เปิดโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 กิจกรรม

อ่านต่อ

“นิตยสาร CEOWORLD” เปิดรายงานปี 64 เผย 10 ประเทศแรก มีอิทธิพลด้านมรดกทางวัฒนธรรมที่สุดในโลก ด้านไทยติดอันดับ 1 ใน 5

นิตยสาร CEOWORLD เปิดเผยรายงาน ปี 2564 เกี่ยวกับประเทศที่มีอิทธิพลด้านมรดกทางวัฒนธรรมดีที่สุดในโลก จาก 165 ประเทศโดยพิจารณาหลักเกณฑ์ 9

อ่านต่อ

นายกรัฐมนตรี พร้อมผลักดันส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พร้อมผลักดันส่งเสริมวัฒนธรรมที่มีศักยภาพ 5 F เพิ่มมูลค่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ภูมิใจนักออกแบบไทยนำวิจิตรศิลป์ของไทยในแขนงต่าง ๆ

อ่านต่อ