Search
Close this search box.

Tag: สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ. เดินหน้าขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG ภายใต้แรงกดดันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อยกระดับความสามารถการแข่งขันและสอดรับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG)

รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวปาฐกถาพิเศษ “BCG กับทางออกวิกฤติด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ” ในงานการประชุมวิชาการ สผ. ประจำปี 2566 จัดโดย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

อ่านต่อ