Search
Close this search box.

Tag: สินค้าเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตรโชว์ผลงานแก้ปัญหาสินค้าเกษตร ลำไย มะม่วง จ.ลำพูน

นายรพีทัศน์ อุ่นจิตตพันธ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า จังหวัดลำพูนมีเกษตรกรผู้ปลูกลำไย จำนวน 52,947 ราย พื้นที่ปลูก 362,375 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตในปี 2567 จำนวน 384,608 ตัน แบ่งเป็นลำไยในฤดู ร้อยละ 68 และลำไยนอกฤดู ร้อยละ 32

อ่านต่อ

เปิดอย่างยิ่งใหญ่!! งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9 “รวมพลังขับเคลื่อนสังคมอินทรีย์” เร่งไทยช่วยหยุดโลกเดือด ชวนช้อปสินค้าเกษตรอินทรีย์จากเกษตรกรทั่วประเทศ

วันเท่านั้น!! “งานสังคมสุขใจ ครั้งที่ 9” เริ่มตั้งแต่วันนี้- 28 มกราคม 2567 งานเดียวเที่ยวได้ทั้งครอบครัว ช้อปได้ครบครัน

อ่านต่อ

แนวโน้มดี “พาณิชย์” เผย ส่งออกไทยโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะสินค้าเกษตร

ส่งออกไทยโตต่อเนื่อง มูลค่ากว่า 8.4 แสนล้านบาท โดยเฉพาะสินค้าเกษตรขยายตัวมากกว่าสินค้าหมวดอื่น หลายประเทศเริ่มส่งสัญญาณการจบวงรอบการขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้ว วันนี้ (25 ธันวาคม 2566)

อ่านต่อ

มข.จัดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรที่ปลอดภัยและได้คุณภาพตามมาตรฐานสากล

ผวจ.ขอนแก่น เป็นประธานการเปิดการประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 15-17 พ.ย.66 ในหัวข้อ “ศาสตร์พืชสวน: นวัตกรรมแห่งอนาคต” จัดโดยคณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

อ่านต่อ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส เชิญชวน ช๊อป ชิม ชิล กับสินค้าเกษตรและชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนราธิวาส เชิญชวนช้อป ชิล ฟิล บริเวณริมหาด กับกิจกรรมจัดจุดจำหน่ายสินค้าเกษตรและชุมชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส ระหว่างวันที่ 17-19 พฤศจิกายน 2566

อ่านต่อ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดพังงา ยกระดับสินค้าเกษตร สร้างศักยภาพเกษตรแปลงใหญ่ให้มีมูลค่าสูง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ เดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดพังงา เพื่อติดตามงานและพบปะพี่น้องเกษตรกร โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่ร่วมต้อนรับ

อ่านต่อ

ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรมูลค่าสูง “1 จังหวัด 1 ชนิดสินค้า” นำร่องพื้นที่ภาคใต้ ยกระดับเกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร ขับเคลื่อนสินค้าเกษตรมูลค่าสูง ภายใต้การส่งเสริมการเกษตรเชิงพื้นที่ภาคใต้ “1 จังหวัด 1 ชนิดสินค้า” โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้

อ่านต่อ

เกษตรสุพรรณบุรี พัฒนาศักยภาพภาคเครือข่ายและผู้นำ ศพก.ยุคใหม่ด้วย BCG Model ต่อยอดการผลิตสินค้าเกษตร สู่มาตรฐาน GAP

เกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานเกษตรจังหวัดสุพรรณบุรี จัดอบรมพัฒนาประธานศูนย์เครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

อ่านต่อ

สำนักงานเกษตรจังหวัดสตูล ลงพื้นที่จัดกิจกรรมนำร่องและขยายผลงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบกลุ่มแก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรทักษอร อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล

เกษตรจังหวัดสตูล เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 26-27 มิถุนายน 2566 เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ได้ลงพื้นที่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเกษตรอำเภอทุ่งหว้า และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 สงขลา เพื่อจัดกิจกรรมนำร่องและขยายผลงานส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรแบบกลุ่ม

อ่านต่อ

พืชผักปลอดภัย หนึ่งใน BCG Model สาขาเกษตรราชบุรี

พืชผักปลอดภัย คือหนึ่งในสินค้าเกษตร ที่จังหวัดราชบุรี ได้ขับเคลื่อนภายใต้เศรษฐกิจ BCG Model สาขาเกษตรของจังหวัดราชบุรี เช่นที่ ฟาร์มฝันแม่ ซึ่งตั้งอยู่ที่

อ่านต่อ