Search
Close this search box.

Tag: สิ่งแวดล้อม

Kick OFF “เนื้อสัตว์รักษ์โลก บนถาดย่อยสลายได้” “Meats Me”& “Gracz” 2 แบรนด์ประสานเพื่อสิ่งแวดล้อมโลก

2 แบรนด์ “รักษ์โลก” แบรนด์ “มีทส์ มี” เนื้อสัตว์ตัดแต่ง ไม่มีส่วนใดเหลือเป็นขยะ และ ถาดชานอ้อย บรรจุภัณฑ์อาหารจากเยื่อพืชธรรมชาติ ย่อยสลายได้ 100% ภายใต้แบรนด์ “Gracz” ร่วมมือกัน เปิดตัวสินค้า “เนื้อสัตว์รักษ์โลก บนถาดย่อยสลายได้” วางจำหน่าย ใน ท็อปส์ และท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ สาขาที่ร่วมรายการ เป็นทางเลือกเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคและการดูแลสิ่งแวดล้อมโลกไปพร้อมกัน

อ่านต่อ

บีโอไอชี้ Climate Change ครองอันดับแรก ปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจของนักลงทุนโลกเลือกแหล่งปักฐานใหม่ ชู Go Green ดูดบริษัทข้ามชาติ

“Go Green” เป็นเรื่องสำคัญ และเป็นเทรนด์ของโลก ช่วง 4-5 ปีที่แล้ว เวลาพูดเรื่อง Green ดูเหมือนเป็นเรื่องไกลตัว เพราะเป็นเรื่องที่พูดคุยกันในระดับของ concept ยังไม่เห็นอะไรเป็นรูปธรรม

อ่านต่อ

กรมประมง…นำร่องผลิตเสื้อจากขยะทะเลแปรรูป ต่อยอดโครงการ “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ร่วมกับประมงพาณิชย์ แก้วิกฤตขยะล้นทะเล

ปัญหาขยะทะเลเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญของโลก ส่งผลกระทบต่อทั้งสัตว์น้ำและมนุษย์ เนื่องจากทะเลเปรียบเสมือนบ้านหลังใหญ่ของทุกคน กรมประมงในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงในน่านน้ำไทย ได้จัดตั้งโครงการ “ขยะคืนฝั่ง ทะเลสวยด้วยมือเรา” ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดติดทะเลจำนวน 23 จังหวัด

อ่านต่อ

“รองปลัดท่องเที่ยว+กีฬา” รุกหนัก ลุยเพิ่มประชากรกีฬา “หัวใจสีเขียว”

“รองปลัดท่องเที่ยว+กีฬา” รุกหนัก ลุยเพิ่มประชากรกีฬา “หัวใจสีเขียว” ขับเคลื่อนเกณฑ์มาตรฐานการจัดกิจกรรมการออกกำลังกายและการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม ภายใต้ “BCG Model”

อ่านต่อ

รายงานพิเศษ : “ ผลสำเร็จด้านสิ่งแวดล้อมของรัฐบาลช่วง 2 เดือน”

การขับเคลื่อนมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจังเป็นอีก 1 ผลงานของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญ ด้วยการส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ตามแผนประเทศ

อ่านต่อ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมใส่ใจสิ่งแวดล้อม ร่วมส่งเสริมปศุสัตว์สีเขียว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวถึงแนวทางในการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจอาหารสัตว์และปศุสัตว์ไทย ว่า ปัจจุบันสถานการณ์กระแสตลาดอาหารสัตว์โลกได้ให้ความสำคัญต่อกระบวนการผลิตวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น

อ่านต่อ

กมธ. ตสร.วุฒิสภา ติดตามการดำเนินงานตามแผนแม่บทชาติ ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงประโยชน์ที่ประชาชนได้รับเชิงประจักษ์ ที่จังหวัดตราด

รองประธานวุฒิสภา และประธานคณะกรรมการธิการ ตสร. พร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา ลงพื้นที่จังหวัดตราด เพื่อติดตามผลดำเนินงานตามแผนแม่บทชาติ ด้านการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

ชู BCG ยกระดับสินค้าไทย ปี 66 เจาะตลาดผู้บริโภคยุคใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

กระทรวงพาณิชย์ กำหนดแผนงานเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าไทยในปี 2566 โดยเน้นการใช้นวัตกรรมภายใต้แนวคิด BCG เช่น โครงการ DEWA & DEWI

อ่านต่อ

กระทรวงดิจิทัลฯ ร่วมกับ 50 หน่วยงานขับเคลื่อนแนวคิด ESG รักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่ประหยัดพลังงาน

จากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องยกระดับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของโลกในทิศทางที่ดีขึ้นและเกื้อกูลกันในทุกมิติ และทำให้แนวคิด ESG รักษาสิ่งแวดล้อมประหยัดพลังงาน

อ่านต่อ