Search
Close this search box.

Tag: สุขภาพ

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เร่งศึกษาศักยภาพของเชื้อเพลิงชีวภาพปาล์มน้ำมันรองรับการลดการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราช และจ.ตรัง

สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เร่งศึกษาศักยภาพของเชื้อเพลิงชีวภาพปาล์มน้ำมันรองรับการลดการชดเชยจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงลงพื้นที่จ.นครศรีธรรมราช และจ.ตรัง รับฟังผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนผลิตน้ำมันปาล์มแดงธรรมชาติ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน จ.ตรังที่ต่อยอดผลวิจัยผลิตน้ำมันปาล์มแดงสู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายรับกระแสสุขภาพ และสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ

สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรม

ประเทศไทยพึ่งพายาจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก และต้องแบกรับภาระกับค่าใช้จ่ายที่สูงตามมา ด้วย แต่สารออกฤทธิ์ทางเภสัชกรรมจะเป็นตัวปลดล็อค และพาประเทศไทยก้าวขึ้นเป็น Medical Hub และพึ่งพาตัวเองได้ ในระหว่างนี้ BGC

อ่านต่อ

รู้ก่อนเป็น รักษาก่อนป่วย

รู้ทันโรค ป้องกันได้ทันท่วงที เมื่อสิ่งที่หลายคนเคยกลัว ได้ถูกแก้ไขจากการแพทย์ที่แม่นยำ โรคทางพันธุกรรม หรือปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ สามารถช่วยเหลือได้ตรงเวลา แล้วการแพทย์แม่นยำ นั้นคืออะไร

อ่านต่อ

การประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ ครั้งที่ 12 ประสบผลสำเร็จ บรรลุข้อมติ 12 ข้อ ที่มุ่งสร้างสมดุลทางด้านสุขภาพและเศรษฐกิจ

นายอนุชา บูรพชัยศรี รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมือง ปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า การประชุมระดับสูงเอเปคว่าด้วยสาธารณสุขและเศรษฐกิจ (HLM12) ครั้งที่ 12 ซึ่งจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก

อ่านต่อ

จาก BCG Model สู่ BCG Tourism เติมส่วนผสมความยั่งยืนลงในการท่องเที่ยวอาหาร – ชุมชน – สุขภาพ

แนวคิด BCG Tourism เป็นการนำองค์ความรู้และเทคโนโลยีมาประยุกต์กับการท่องเที่ยวให้เกิดความยั่งยืนมากขึ้นในการพัฒนาเศรษฐกิจ เน้นความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ดำเนินธุรกิจท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ ลดผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม แบ่งปันประโยชน์เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน ประเทศไทยมีความหลากหลายทางชีวภาพและทางวัฒนธรรมค่อนข้างสูง เช่น วิถีชีวิตชุมชน

อ่านต่อ