Search
Close this search box.

Tag: เกษตรกร

กสก. เสริมแกร่ง ‘กล้วยไม้สมุทรสาคร’ ขับเคลื่อนนโยบาย 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง

“เมืองหลวงกล้วยไม้ ต้องนึกถึงสมุทรสาคร” คำพูดที่ไม่เกินจริง สมุทรสาครใกล้ๆ แค่นี้ การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไม่ถึง 1 ชั่วโมง นอกจากวัดวาอาราม อาหารทะเลสด และนาเกลือ หนึ่งสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ สร้างรายได้ให้กับจังหวัดสมุทรสาครไม่แพ้กัน คือพืชเศรษฐกิจอย่าง ‘กล้วยไม้’

อ่านต่อ

ถั่วลิสงพืชทางเลือก เพิ่มรายได้เกษตรกร

นางประเทือง วาจรัต ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 11 อุบลราชธานี (สศท.11) เผยว่า ถั่วลิสงถือเป็นพืชทางเลือกมีศักยภาพที่มีโอกาสทางการตลาด สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้เป็นอย่างดี

อ่านต่อ

จับตา ช่วงเปลี่ยนผ่าน ‘เอลนีโญ’ สู่ ‘ลานีญา’ กระทบผลผลิตข้าว

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ หรือ Climate Change สร้างความเสียหายโดยตรงต่อภาคเกษตรไทยที่ต้องพึ่งพาฟ้าฝนเป็นหลักในการเพาะปลูก โดยเฉพาะข้าวที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักให้มีผลผลิตลดลง โดย Climate Change ของโลกมีความแปรปรวนชัดขึ้นตั้งแต่ปี 2016 เมื่อเทียบกับก่อนปี 2016

อ่านต่อ

กสก. พัฒนาคุณภาพแปลงใหญ่ทุเรียนทองผาภูมิ เสริมรู้ สร้างรายได้ให้เกษตรกร

กรมส่งเสริมการเกษตร วางแนวทางพัฒนาคุณภาพแปลงใหญ่ทุเรียนทองผาภูมิ โดยเสริมองค์ความรู้ผ่านโรงเรียนเกษตรกร ดันผลผลิตส่งออก 500 ตันไปจีน สร้างโอกาสทำเงินให้เกษตรกร มีรายได้ที่มั่นคงยั่งยืนในระยะยาว

อ่านต่อ

มนร. ใช้ชุดความรู้เพิ่มคุณภาพให้ ทุเรียนแปรรูปเจาะไอร้อง จ.นราธิวาส พร้อมต่อยอดเป็นโมเดลยกระดับ เศรษฐกิจฐานราก ได้จริง

ต้องยอมรับว่าการพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก เป็นการดำเนินการที่สำคัญในการพัฒนาและยกระดับประเทศไทยให้หลุดพนจากกับกักรายได้ปานกลาง มีการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง เป็นการวางรากฐานที่มั่นคงให้กับเศรษฐกิจไทยในอนาคต โดยการส่งเสริมเศรษฐกิจระดับชุมชนท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งที่สุดแล้ว ย่อมช่วยยกระดับมาตรฐานการครองชีพและความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจน

อ่านต่อ

พาณิชย์จังหวัดตรัง เผยกิจกรรม Business Matching ภายในงาน “Thailand Local BCG Plus Expo @TRANG” สร้างเครือข่ายและโอกาสทางการค้า และสร้างมูลค่าการค้ากว่า 290 ล้านบาท

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า พาณิชย์จังหวัดภาคใต้ โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดภูเก็ต กำหนดจัดงาน “Thailand Local BCG

อ่านต่อ

รมว.ธรรมนัส ชูนโยบาย เกษตรมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตร เดินหน้า BCG Model

“รมว.ธรรมนัส” ย้ำนโยบายเกษตรตำบล ผลักดันสินค้าเกษตรมูลค่าสูง 1 ท้องถิ่น 1 สินค้าเกษตรมูลค่าสูง ส่งเสริม BCG Model

อ่านต่อ

ฟางข้าว 4 จังหวัดอีสาน ช่วยลดต้นทุนเกษตรกร

นางสุจารีย์ พิชา ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 5 นครราชสีมา (สศท.5) เผยถึงผลการศึกษาฟางข้าว เพื่อหาแนวทางในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร ตามแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนา ด้วยโมเดลเศรษฐกิจ

อ่านต่อ

กรมการข้าว ร่วมกับ สวทช. มุ่งมั่นพัฒนาและวิจัยด้านข้าว เพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตและคุณภาพชีวิตเกษตรกรไทย

กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาด้านข้าว

อ่านต่อ

สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา จัดงานวันณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง เพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร

งานวันณรงค์การผลิตและใช้แหนแดง ตามโครงการขยายผลการผลิตและใช้แหนแดงเพื่อลดต้นทุนการผลิตสู่เกษตรกร ณ ศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชนตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

อ่านต่อ