Search
Close this search box.

Tag: เศรษฐกิจหมุนเวียน

บริหารขยะสู่เศรษฐกิจหมุนเวียน

“อินทรี อีโคไซเคิล” ผู้ให้บริการจัดการของเสียและบริการภาคอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน มุ่งผลักดันแก้ไขปัญหาขยะในทะเล โดยเฉพาะขยะพลาสติกที่รั่วไหลลงสู่ทะเลเป็นจำนวนมาก จึงผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตรจัดกิจกรรมเก็บขยะชายหาด เนื่องใน “วันทะเลโลก” (World Ocean Day) วันที่ 8 มิถุนายน 2567 เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ร่วมกันอนุรักษ์ท้องทะเล พร้อมเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม

อ่านต่อ

โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ ‘ผลักดันไทยเป็นครัวสีเขียวของโลก’

โมเดลเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนผลักดันไทยเป็นครัวสีเขียวของโลกและศูนย์กลางเศรษฐกิจชีวภาพของเอเชีย

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ ‘พลาสติก’ บนพื้นฐานแนวคิด ‘เศรษฐกิจหมุนเวียน’

ที่ผ่านมาโลกขับเคลื่อนภาคธุรกิจด้วยเศรษฐกิจเส้นตรงซึ่งนำทรัพยากรธรรมชาติมาผลิต ใช้ แล้วทิ้ง เศรษฐกิจรูปแบบนี้เป็นการใช้ทรัพยากรอย่างไม่คุ้มค่า ทั้งยังก่อให้เกิดขยะมหาศาล ซึ่งสร้างผลกระทบเชิงลบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างมาก โดยเฉพาะขยะพลาสติกซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ระดับโลก

อ่านต่อ

นิคมอุตสาหกรรม Circular แห่งแรกของไทยใน EEC ดึงกลุ่ม BCG พลังงานสะอาดลงทุน

  การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จับมือ EEC เตรียมตั้งนิคมอุตสาหกรรม Circular แห่งแรกของประเทศ ตั้งคณะทำงานลุยทำผลการศึกษา ดึงการลงทุนเน้นที่กลุ่ม BCG

อ่านต่อ

ซีพีเอฟ เดินหน้าลดสูญเสียอาหาร-ขยะ มุ่งเศรษฐกิจหมุนเวียน

ซีพีเอฟ เดินหน้าลดสูญเสียอาหาร-ขยะ มุ่งเศรษฐกิจหมุนเวียน  

เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ หลักในการดำเนินธุรกิจที่สามารถลดการสูญเสียอาหารและขยะอาหาร (Food Loss & Waste) ล่าสุด บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ผู้นำในธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหาร กำลังเดินหน้าเรื่องนี้อย่างจริงจังตลอดห่วงโซ่

อ่านต่อ

ผู้ว่าอุบลฯ ชื่นชม ทต.นาส่วง พร้อมเป็นต้นแบบบริหารจัดการธนาคารขยะอย่างยั่งยืน ขยายผลสู่ท้องถิ่นทั่วประเทศ

ได้เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. 2560 มีจำนวนสมาชิกเพิ่มขึ้นทุกปี โดยปัจจุบันมีสมาชิกรวม 282 ครัวเรือน เทศบาลฯ ได้ผลักดันให้อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) เข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะทุกครัวเรือนและเป็นผู้นำในการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในพื้นที่ให้รับรู้รับทราบข้อดีและประโยชน์ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกธนาคารขยะ

อ่านต่อ

สุดคูล ! รีไซเคิลกระเบื้องตกเกรดเป็น ‘อิฐบล็อกช่องลม’ เพิ่มมูลค่าวัสดุเหลือทิ้งจากโรงงานเซรามิก

‘สินค้ามีตำหนิ สินค้าตกเกรด’ เป็นหนึ่งในปัญหาสำคัญที่อุตสาหกรรมกระเบื้องและเซรามิกต้องเผชิญ เพราะนอกจากไม่สามารถจำหน่ายได้แล้ว การนำกลับไปบดเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการทำผลิตภัณฑ์ใหม่ยังสามารถนำไปใช้ได้เพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่อเทียบกับปริมาณของเสียที่เกิดขึ้น

อ่านต่อ

วีกรีน ถอดบทเรียนความสำเร็จ เพิ่มขีดความสามารถผู้ประกอบการอุตสาหกรรมไทยด้วย Circular Economy Management System (CEMS) (ตอนที่ 2)

มาถึงอีกหนึ่ง Key Success Person ของโครงการนี้ รศ.ดร.รัตนาวรรณ มั่งคั่ง ผู้อำนวยการ วีกรีน คณะสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ