Search
Close this search box.

Tag: ไทย

รมต.อนุชา เยี่ยมชมฟาร์มโคนม Isonuma milk farm ประเทศญี่ปุ่น ชื่นชมแนวคิด BCG ควบคู่ทำฟาร์มท้องถิ่น เตรียมนำรูปแบบมาขยายผลขับเคลื่อนโครงการโคล้านครอบครัวของไทย

นายอนุชา นาคาศัย รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นำคณะกรรมการดำเนินโครงการพัฒนาเมืองฯ เดินทางไปยัง Isonuma milk farm (อิโซะนุมะ มิ้ลค์ ฟาร์ม) ณ ตำบลโคบิกิมาชิ อำเภอฮาชิโอจิ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เพื่อศึกษาดูงานฟาร์มโคนมตัวอย่าง ซึ่งใช้แนวคิดการบริหารจัดการฟาร์มด้วยโมเดลเศรษฐกิจแบบยั่งยืน (BCG) ที่สืบทอดมากว่า 300 ปี

อ่านต่อ

เอกอัครราชทูตและภาคเอกชนญี่ปุ่น เยือน กฟผ.แม่เมาะ ผนึกกำลังส่งเสริมพลังงานสะอาด ร่วมกันอย่างยั่งยืน

นายนะชิดะ คะสุยะ (H.E. Mr. Nashida Kazuya) เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย ลงพื้นที่เยี่ยมชมการทำงานในบ่อเหมืองแม่เมาะ และโรงไฟฟ้าพลังความร้อนแม่เมาะ เครื่องที่ 14 (MM-T14) กฟผ.แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

อ่านต่อ