Search
Close this search box.

Tag: AEC Council

กระทรวงพาณิชย์ ร่วมหารือรัฐมนตรีอาเซียน 3 สาขา เดินหน้าจัดทำยุทธศาสตร์ ความเป็น กลางทางคาร์บอน

นายสินิตย์ เลิศไกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้าผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมหารือวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ระหว่างคณะมนตรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Council) และรัฐมนตรีอาเซียน 3

อ่านต่อ