Tag: battery

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : นวัตกรรมแบตเตอรี่ทางเลือก

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ปลอดภัย ใช้วัตถุดิบในประเทศ เพื่อความมั่นคงยั่งยืน ด้วยนวัตกรรมแบตเตอรี่ทางเลือก พัฒนาโดยทีมนักวิจัยไทย มุ่งใช้ทรัพยากรที่มีในประเทศ หรือนำมาจากการรีไซเคิลหรือการแปรรูปจากเศษผลผลิตทางการเกษตร อาทิ คาร์บอน สังกะสี

อ่านต่อ