Tag: Beauveria

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : บิวเวอเรีย ชีวภัณฑ์ปราบศัตรูพืช

ควบคุม ปลอดภัย แมลงไม่ดื้อยา…คือคุณสมบัติเด่นของราบิวเวอเรีย บาสเซียนา ที่นักวิจัยค้นพบและพัฒนาสู่สารชีวภัณฑ์ควบคุมแมลงศัตรูพืชหลายชนิด เช่น เพลี้ยอ่อน เพลี้ยแป้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล และแมลงหวี่ขาว

อ่านต่อ