Search
Close this search box.

Tag: Bioplastics

ไทยขึ้นแท่นอันดับ 2 ของโลก “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ” กระตุ้นการลงทุน 3.7 หมื่นล้าน

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เผยอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastics) ของไทย ก้าวขึ้นมาเป็น “ศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ อันดับ 2 ของโลก”

อ่านต่อ