Tag: cannabis

สปสช. บรรจุ 3 ยาแผนไทยสูตรผสมกัญชา เพิ่มในสิทธิบัตรทอง ใช้รักษาผู้ป่วยอัมพาต – แก้ลมในเส้น – มือเท้าชา

คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) เห็นชอบเพิ่มยาแผนไทยที่มีส่วนผสมกัญชาในบัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร จำนวน 3 รายการ ให้ครอบคลุมผู้ใช้สิทธิประโยชน์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 1.ยาแก้ลมแก้เส้น ช่วยให้นอนหลับ

อ่านต่อ