Search
Close this search box.

Tag: CFO

UAE วิสัยทัศน์แห่งความยั่งยืนและความเชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม

สิ่งแวดล้อมไปคู่กับสิ่งก่อสร้างได้อย่างยั่งยืน” ไม่ว่าจะเป็นโครงการขนาดเล็กหรือใหญ่ ตั้งแต่การสร้างถนน ทางรถไฟ ท่าเทียบเรืออุตสาหกรรม สถานีรับ-จ่ายก๊าซธรรมชาติ สนามบิน และโรงไฟฟ้า สิ่งที่ควรต้องคำนึงถึงอันดับแรกคือ “ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

อ่านต่อ