Tag: GDP

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย สถานการณ์ GDP เกษตร ไตรมาส 1 ระบุ น้ำดี อากาศอำนวย ทำให้เศรษฐกิจฟื้นตัว จีดีพีขยายตัวร้อยละ 5.5

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงภาวะเศรษฐกิจการเกษตรไตรมาส 1 ปี 2566 ในช่วง มกราคม – มีนาคม นี้ ว่า สามารถขยายตัวร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2565 เนื่องจากปริมาณฝนตกสะสมตลอดปีที่ผ่านมา

อ่านต่อ