Tag: Global warming

ภาวะโลกเดือด ทำ โรคเดือด เมื่อ WHO ยืนยันว่า Climate Change เป็นตัวการ ทำให้โรคที่มียุงเป็นพาหะแพร่ระบาดหนัก

การศึกษาวิจัยขององค์การอนามัยโลก (WHO) ชี้ว่า การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การตัดไม้ทำลายป่า และการขยายตัวของเมือง เป็นสาเหตุหลักบางประการที่อยู่เบื้องหลังการระบาดของไวรัส เช่น ไข้เลือดออก เชื้อไวรัสซิกา และโรคชิคุนกุนยา หรือ โรคไข้ปวดข้อยุงลาย ที่ระบาดอยู่ทั่วโลก

อ่านต่อ

ซีพีเอฟ กรีนฟาร์ม นวัตกรรมการเลี้ยงสัตว์ ช่วยลดโลกร้อน

BCG Economy หรือเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ถือเป็นโมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ที่รัฐบาลและภาคธุรกิจทั่วโลกกำลังให้ความสำคัญ หนึ่งในปัจจัยที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมาย

อ่านต่อ

นายกฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษบนเวที GCNT Forum 2022 มุ่งเป้าหมายเศรษฐกิจ BCG ลดภาวะโลกร้อน

นายกฯ กล่าวปาฐกถาพิเศษบนเวที GCNT Forum 2022 มุ่งเป้าหมายเศรษฐกิจ BCG ลดภาวะโลกร้อน ขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สมดุล ยั่งยืน

อ่านต่อ

สงครามยูเครน-รัสเซียจ่อทำโลกร้อนขึ้น หลังปล่อยคาร์บอนถึง 31 ล้านตันใน 7 เดือน

กระทรวงสิ่งแวดล้อมยูเครนเปิดเผยว่า มูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลมาจากสงครามกับรัสเซียอยู่ที่ราว 3.6 หมื่นล้านยูโร ขณะพื้นที่เขตอนุรักษ์ทางธรรมชาติหลายล้านเฮกตาร์ตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามจากสงครามด้วย ทางการยูเครนระบุว่า จากการประเมินของรัฐบาล สงครามที่ยืดเยื้อมาสู่เดือนที่ 7 นี้ได้ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศถึง

อ่านต่อ

ที่ประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 เห็นชอบในหลักการจัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน แก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมใช้ BCG Economy Model สร้างมูลค่าและส่งเสริมรูปแบบธุรกิจที่ยั่งยืนด้านป่าไม้

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า การประชุมรัฐมนตรีเอเปคด้านป่าไม้ ครั้งที่ 5 (MMRF5) ร่วมกับสมาชิกเอเปค 21

อ่านต่อ