Tag: Green Business

นิตยสาร The Knowledge Vol. 28 BCG สู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่ผู้ประกอบการไทยต้องตื่นตัว

มาทำความรู้จักความสำคัญของ BCG สู่โมเดลเศรษฐกิจใหม่ ที่ผู้ประกอบการไทยต้องตื่นตัวที่จะเรียนรู้ ความรู้ใหม่ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อไปต่อยอด พัฒนาเพื่อแข่งขันในตลาดสากล! ในเล่มอัดแน่นด้วยสาระ ความรู้

อ่านต่อ