Search
Close this search box.

Tag: Krabi Go Green

ผู้ว่าฯกระบี่ เปิดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดการสัมมนารับฟังความคิดเห็นต่อร่างรายงานสถานการณ์ขยะมูลฝอยในพื้นที่ท่องเที่ยวทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดกระบี่

อ่านต่อ