Tag: Magik Growth

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : Magik Growth นวัตกรรมถุงห่อผลไม้

พูใหญ่ เปลือกบาง หวานมัน… คือผลผลิตทุเรียนที่ใช้นวัตกรรม “ถุงห่อผลไม้ Magik Growth” ผลิตจากเทคโนโลยีการขึ้นรูปแบบนอนวูฟเวน ทำให้มีสมบัติพิเศษ คือถ่ายเทน้ำและอากาศได้สะดวก

อ่านต่อ