Search
Close this search box.

Tag: Market Sounding

อีอีซี ผนึกกำลังเอกชนจัดทำ Market Sounding เชื่อมโยงการลงทุนศูนย์ธุรกิจ EEC และเมืองใหม่น่าอยู่อัจฉริยะ เป้าหมาย 1 ใน 10 ของโลก สร้างงานกว่า 1.2 ล้าน ลบ.

นายคณิศ แสงสุพรรณ ประธานที่ปรึกษาพิเศษ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี เผยถึงการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของนักลงทุน (Market Sounding) สำหรับโครงการศูนย์ธุรกิจ

อ่านต่อ