Tag: Mycoprotein

รายการ 1 นาที กับ BCG Model ตอน : โปรตีนทางเลือกจากจุลินทรีย์ (Mycoprotein)

โปรตีนทางเลือก อุดมสารอาหาร ไร้ยาปฏิชีวนะ…คือผลิตภัณฑ์ทดแทนเนื้อสัตว์ที่ชื่อ “มัยคอโปรตีน (Mycoprotein)” ผลงานของนักวิจัยไทยที่พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตโปรตีนจากจุลินทรีย์ที่มีความปลอดภัยได้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก มัยคอโปรตีนมีลักษณะเป็นเส้นใยคล้ายเนื้อสัตว์ มีโปรตีนสูงเทียบเท่าโปรตีนจากไข่ อุดมด้วยไฟเบอร์ วิตามิน

อ่านต่อ