Tag: NAC2023

การสัมมนาหัวข้อ “พลิกโฉมการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG”

การสัมมนาหัวข้อ “พลิกโฉมการพัฒนาประเทศไทยด้วยโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Driving Thailand’s Development Transformation with the BCG Economy Model)” ในการประชุมวิชาการประจำปี สวทช. ครั้งที่ 18 (NAC2023)

อ่านต่อ

สวทช. จัดงาน NAC2023 โชว์ขุมพลังวิจัย เร่งการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG จัดยิ่งใหญ่ 28-31 มี.ค.นี้ อุทยานวิทย์ฯ จ.ปทุมธานี

(1 มีนาคม 2566) ที่ห้องแถลงข่าว ชั้น 1 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.): ศาสตราจารย์

อ่านต่อ