Tag: Nature

BCG Economy Model-Thailand 4.0 กับการขับเคลื่อนโดยรัฐบาลใหม่

วารสาร Nature ซึ่งเป็นวารสารด้านวิทยาศาสตร์อันดับต้นของโลก ได้ตีพิมพ์บทวิเคราะห์เกี่ยวกับผลการเลือกตั้งของไทยเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมากับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ นี่นับเป็นปรากฎการณ์สำคัญที่มีการวิเคราะห์ข่าวผลการเลือกตั้งของไทยในด้านที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์จากมุมมองของต่างประเทศ

อ่านต่อ