Tag: NeEC

ระเบียงเศรษฐกิจอีสาน (NeEC) ฐานขับเคลื่อน BCG

เกษตรกรไทยสะพรึงจีนทดลองขนผัก-ผลไม้ด้วยรถไฟจีน-ลาว เร่งยกระดับภาคเกษตรภาคเศรษฐกิจหลักของอีสานสู่ฐานเศรษฐกิจชีวภาพของประเทศ รับเป้าหมายฺ BCG ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตามแนวทางการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจอีสาน(NeEC)

อ่านต่อ