Tag: NIDA

BCG Model โดย NIDA Consulting Center

BCG Model เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบองค์รวมที่มุ่งเน้นการพัฒนา 3 เศรษฐกิจไปพร้อมกัน ได้แก่ B หมายถึง เศรษฐกิจชีวภาพ หรือ

อ่านต่อ

กนอ. ร่วมกับ 3 สถาบันการศึกษา พัฒนา คิดค้น ต่อยอดนวัตกรรม รับเทรนด์โลกใหม่

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยถึงการลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการศึกษาและพัฒนาด้านนวัตกรรม ร่วมกับ 3 สถาบันการศึกษาของประเทศ ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยบูรพา

อ่านต่อ