Tag: Oleochemical

หนุนลงทุนอุตสาหกรรมพลังงาน “โอเลโอเคมีคอล” เพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมัน

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนตามมาตรการและแนวทางการเพิ่มมูลค่าปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์ม พร้อมทั้งเพิ่มผลิตภัณฑ์โอเลโอเคมีคอลเป้าหมาย 2 ผลิตภัณฑ์ เข้าบอร์ดคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.) ครั้งที่ 1/2565 วันที่

อ่านต่อ