Tag: Regional Research Expo

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เตรียมจัดงาน มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา กำหนดจัดงาน “มหกรรมงานวิจัยส่วนภูมิภาค ประจำปี

อ่านต่อ