Search
Close this search box.

จักรยาน : การคมนาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไต้หวัน

share to:

Facebook
Twitter

 ปัจจุบันทั้งรัฐบาลและเอกชนในไต้หวันส่งเสริมการขับขี่จักรยานในไต้หวันโดยเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันนโยบายสีเขียว (Green Policy)ที่มีจุดประสงค์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นการยกระดับการใช้ชีวิตของประชาชนในเมืองให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อการอนุรักษ์พลังงานการลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์(Carbon dioxide (Co2))ของโลกด้วย

ตามแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญต่างๆ ในเมืองใหญ่ของไต้หวันจะพบจักรยานสาธารณะที่จัดไว้ให้ชาวไต้หวันและนักท่องเที่ยวสามารถใช้บริการเช่าจักรยานได้อย่างสะดวกมีเส้นทางสำหรับจักรยานโดยเฉพาะ อีกทั้งยังพื้นถนนเรียบ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการขับขี่เป็นทางเลือกการคมนาคมที่ปลอดภัยและเป็นที่นิยมในไต้หวัน อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสุขภาพและพัฒนาเศรษฐกิจในรูปแบบใหม่อีกด้วย

การเช่าจักรยานในไต้หวัน มีอัตราค่าบริการไม่สูง เป็นแรงจูงใจให้ผู้ที่ต้องการเดินทางในระยะที่ไม่ไกลนักหันมาใช้จักรยานแทนการคมนาคมรูปแบบอื่น ลดปัญหารถติด ช่วยส่งผลให้ร้านค้าบนท้องถนนบริเวณที่จักรยานผ่านสามารถประกอบธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น เพราะจักรยานส่งเสริมให้สามารถเข้าถึงพื้นที่ที่เป็นตรอกซอกซอยของไต้หวันได้ดี

จักรยานที่ให้บริการในไต้หวันภายใต้นโยบายสีเขียว(Green Policy)

1. U-bike

1.1 U-bike เป็นแนวคิดความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและบริษัท “Giant” ซึ่งเป็นบริษัทจำหน่ายจักรยานที่มีชื่อเสียงของไต้หวันโดยการจัดจุดจอดจักรยาน U-bike ที่จะให้เช่าไว้บริเวณสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินเกือบทุกแห่งและจุดท่องเที่ยวสำคัญ เพื่อให้เกิดความสะดวกในการใช้บริการของประชาชนและนักท่องเที่ยว

1.2 ผู้ใช้บริการสามารถใช้บัตร Easy card เพื่อเช่าจักรยานโดยลงทะเบียนผ่านหมายเลขโทรศัพท์ไต้หวัน
ผ่านเว็บไซต์ https://taipei.youbike.com.twหรือตามตู้บริการอัตโนมัติที่ตั้งอยู่บริเวณจุดจอดจักรยานU-bike ผู้ที่ไม่มีบัตร Easy card* สามารถใช้บัตร Credit ในการเช่าจักรยานU-bikeได้เช่นกัน แต่จะมีค่ามัดจำในการเช่า 2,000NTS ในแต่ละครั้งและจะได้รับค่ามัดจำคืนหลังคืนจักรยานตามจุดจอดจักรยานที่กำหนด

1.3 ค่าบริการ

         4 ชม.แรก       เกิน 4 ชม. – ไม่เกิน 8 ชม.            เกิน 8 ชม.
      30 NTS/ 30 นาที

หรือ 80 NTS ต่อ 4 ชม.

       20 NTS/

30 นาทีเพิ่มจาก 4 ชม.แรก

หรือ 260 NTS/ 8 ชม.

      40 NTS/ทุกๆ 30 นาที

(ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : www.taipei.youbike.com.tw)

**บัตรเติมเงิน Easy Card (悠遊卡หรือ โยโย่ข่า) คือ บัตรที่สามารถซื้อได้จากระบบจำหน่ายตั๋วแบบอัตโนมัติ
โดยครอบคลุมการใช้งานหลากหลายแบบโดยเฉพาะการเดินทางต่างๆ เช่น รถไฟใต้ดิน, รถบัส, รถประจำทาง,
ที่จอดรถ รวมไปถึงการใช้บริการร้านค้าสะดวกซื้อต่างๆ และการใช้บริการต่างๆของหน่วยงานภาครัฐ

 

2. O-bike

2.1O-bike เป็นระบบเช่าจักรยานรูปแบบใหม่ที่ไร้สถานี วิธีการใช้ง่ายและราคาถูก (บริษัทO-bikeเป็นบริษัทเอกชนจากสิงคโปร์ที่ให้บริการอยู่ทั่วโลก) ได้เข้ามาให้บริการในไต้หวันอย่างเป็นทางการในปี ค.ศ. 2017 วิธีการใช้งานเพียงแค่ดาวน์โหลดApplication: “OBIKE”ก็สามารถสมัครใช้บริการได้ทันทีทั้งยังสามารถค้นหาจักรยานที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียง เมื่อสิ้นสุดการใช้งานแล้วสามารถจอดทิ้งไว้ได้ทุกแห่งในไต้หวันอีกด้วย

2.2 ค่าบริการ:คิดตามระยะเวลาที่ใช้ เริ่มต้นราคาที่ 2NTS/15นาที โดยมีค่ามัดจำ 900NTSสามารถชำระเงินผ่านระบบบัตรเครดิต เป็นทางเลือกใหม่ของการเช่าจักรยานรูปแบบใหม่ที่ใช้งานง่ายสะดวกและรวดเร็ว (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:www.o.bike/tw)

 

ที่มาข้อมูล/อ่านทั้งหมดได้ที่ : https://thaibiztaiwan.thaiembassy.org/th/content/91124-จักรยาน-:-การคมนาคมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของไต้หวัน

Feature image from : https://www.bing.com/images/create/bicycles-taiwan27s-environmentally-friendly-transpo/1-65ddb97170ba4cf5a39cdb4213f5e3e4?id=Wp%2fyLIqdNkgRMZJxcSxy6g%3d%3d&view=detailv2&idpp=genimg&thId=OIG2.INM1tVWQJujwW2GoWJpy&FORM=GCRIDP&mode=overlay