รายงานพิเศษเรื่อง จังหวัดตรัง เดินหน้าผลักดันสินค้าท้องถิ่น ภายใต้แนวทาง Local + เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก

share to:

Facebook
Twitter

กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดเป้าหมายผลักดันสินค้าท้องถิ่น ภายใต้แนวทาง Local + ดันเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาสินค้าชุมชนออกสู่ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทางจังหวัดตรัง ขานรับนโยบายดังกล่าวและร่วมผลักดันสินค้าท้องถิ่น ภายใต้แนวทาง Local + อย่างไร ติดตามได้จากรายงานค่ะ/ครับ

หลังกระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดเป้าหมายผลักดันสินค้าท้องถิ่น ภายใต้แนวทาง Local + จำนวน 3 กลุ่มสินค้า ได้แก่ 1. กลุ่ม BCG ที่มุ่งเน้นการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม สุขภาพ สินค้าออร์แกนิก 2. กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ ที่ต้องการรักษาภูมิปัญญา ความเฉพาะถิ่น คุณค่าทางวัฒนธรรม และ 3. กลุ่มสินค้านวัตกรรม ที่ต้องการรักษาความสามารถในการแข่งขันให้กับสินค้าชุมชน

นางสาวสุภากิตติ์ เกลี้ยงสงค์ พาณิชย์จังหวัดตรัง ในฐานะเซลล์แมนจังหวัด เปิดเผยว่า สินค้า Local+ เป็นอีกหนึ่งแผนงานของกระทรวงพาณิชณ์ที่จะช่วยส่งเสริมสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งจังหวัดตรัง ได้ทำการคัดเลือกของดี ของเด็ด สินค้าที่มีศักยภาพ ทั้ง 3 กลุ่ม เพื่อทำเป็นฐานข้อมูล สินค้า Local+ของจังหวัดตรัง ขับเคลื่อนผ่านเซลล์แมนจังหวัดและเซลล์แมนประเทศ

ทั้งนี้ จังหวัดตรังได้คัดเลือกสินค้า Local+ของจังหวัดตรัง เบื้องต้น 14 สินค้า เป็นสินค้าในกลุ่ม BCG จำนวน 5 สินค้า กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ 5 สินค้า กลุ่มสินค้านวัตกรรม 4 สินค้า และจะเข้าไปช่วยเหลือในการให้ความรู้ด้านการผลิต การพัฒนาสินค้า และผลักดันออกสู่ตลาด ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับผู้ผลิตสินค้า และสร้างรายได้เข้าประเทศ

สำหรับสินค้า Local+ของจังหวัดตรัง ในกลุ่ม BCG จำนวน 5 สินค้า ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เตยปาหนันบ้านดุหุน , ผลิตภันฑ์จากก้านจากบ้านนายอดทอง , ก้างปลาทอดกรอบของบริษัท กันตังซีฟู๊ด จำกัด, พญาบาติก และ ครามคูน / กลุ่มสินค้าอัตลักษณ์ 5 สินค้า ได้แก่ ข้าวเบายอดม่วง , พริกไทยตรัง , ผงหมักหมูย่าง , เครื่องแกงบ้านสุดา และมีดพร้านาป้อ ส่วนกลุ่มสินค้านวัตกรรม 4 สินค้า ได้แก่ ผงปรุงรสจากผักเวจต้า ผลิตภัณฑ์จากปาล์มน้ำมันแบรนด์ “ Peora หรือ พีโอร่า” , ผ้าทอนาหมื่นศรี( เฉพาะผ้าพันคอ ผ้าคลุมไหล่ ที่ผลิตจากคอลลาเจนนาโน) และ ผลิตภัณฑ์ผ้า Eco print ของวิสาหกิจชุมชนศิลปหัตถกรรมสตรีตำบลช่อง อ.นาโยง จ.ตรัง ซึ่งจังหวัดตรัง พร้อมสร้างความหลากหลายของสินค้า Local+ และพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ให้ตรงตามความต้องการของตลาดต่อไป

 

 

ที่มาข้อมูล/ภาพ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230407113210897