Search
Close this search box.

รายการ 1 นาที กับ BCG Model ตอน : เอนอีซ (ENZease) สิ่งทอรักษ์โลก

share to:

Facebook
Twitter

 

ผ้าฝ้ายไทย สีสดใส ไร้สารเคมี …ด้วยนวัตกรรม ‘เอนอีซ’ ผลิตจากเอนไซม์ 2 ชนิด ที่ลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแทนสารเคมีในขั้นตอนเดียว ช่วยลดขั้นตอนการทำงาน ประหยัดพลังงาน และไม่ต้องบำบัดน้ำทิ้ง ลดต้นทุนได้มากกว่า 50%

“เอนอีซ” ทำความสะอาดผ้าได้หมดจด จึงย้อมสีติดง่าย สีสวย สม่ำเสมอ อีกทั้งเป็นเอนไซม์ผลิตจากจุลินทรีย์ ไม่ทำลายเนื้อผ้าเหมือนสารเคมี ผ้าที่ได้มีความนุ่ม ไม่แข็งกระด้าง นับเป็นการใช้ทรัพยากรชีวภาพมาเพิ่มมูลค่าผ้าทอไทยให้คงเสน่ห์ความเป็นธรรมชาติ ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ที่มา : รายการ 1 นาที กับ BCG Model คือ สกู๊ปข่าวสั้นทางโทรทัศน์ คัดสรรตัวอย่างความสำเร็จจากหลายสาขาอาชีพทั่วประเทศ ที่ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นด้านความหลากหลายทางทางชีวภาพของไทย ผสานกับการเปิดรับองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีจากงานวิจัยและนวัตกรรม ตามแนวทางโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG Economy Model จนสามารถนำมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์สร้างมูลค่า ที่ช่วยสร้างโอกาสใหม่ๆ ในอาชีพ และรายได้ที่มั่นคงให้กับบุคคล ชุมชนและสังคมไทยอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ BCG Economy Model ประกอบด้วย 3 เศรษฐกิจหลัก คือ B- Bio Economy ระบบเศรษฐกิจชีวภาพ มุ่งเน้นการใช้ทรัพยากรชีวภาพอย่างคุ้มค่า เชื่อมโยงกับ C- Circular Economy ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน ที่คำนึงถึงการนำวัสดุต่างๆ กลับมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด และทั้ง 2 เศรษฐกิจนี้ อยู่ภายใต้ G- Green Economy ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ซึ่งมุ่งแก้ไขปัญหามลพิษ เพื่อลดผลกระทบต่อโลกอย่างยั่งยืน

สามารถชม สกู๊ปข่าวสั้น 1 นาทีกับ BCG Model ทางช่อง3 HD (หมายเลข 33)
เรื่องเล่าเช้านี้ ทุกวันจันทร์ ช่วงเวลา 06.30 – 07.30 น.
เรื่องเล่าเสาร์-อาทิตย์ ทุกวันเสาร์แรกของเดือน ช่วงเวลา 10.30 – 11.00 น.