Tag: ENZease

รายการ 1 นาที กับ BCG model ตอน : นวัตกรรมเพิ่มมูลค่าภูมิปัญญา “ศรีสะเกษธานี”

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลา ผ้าทอเบญจศรี วัฒนธรรมสี่เผ่าไท คือเอกลักษณ์ของจังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของทุ่งกุลาร้องไห้ แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพระดับโลก และมีรากเหง้าทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่เข้มแข็ง สะท้อนผ่านสินค้าอันเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนอย่างผ้าทอเบญจศรี โดย กระทรวง

อ่านต่อ

ENZease เอนไซม์สำหรับลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกออกจากผ้าฝ้ายก่อนย้อมสีในขั้นตอนเดียว

  ผ้าฝ้ายไทย สีสดใส ไร้สารเคมี …ด้วยนวัตกรรม ‘เอนอีซ’ ผลิตจากเอนไซม์ 2 ชนิด ที่ลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแทนสารเคมีในขั้นตอนเดียว

อ่านต่อ

รายการ 1 นาที กับ BCG Model ตอน : เอนอีซ (ENZease) สิ่งทอรักษ์โลก

  ผ้าฝ้ายไทย สีสดใส ไร้สารเคมี …ด้วยนวัตกรรม ‘เอนอีซ’ ผลิตจากเอนไซม์ 2 ชนิด ที่ลอกแป้งและกำจัดสิ่งสกปรกบนผ้าฝ้ายแทนสารเคมีในขั้นตอนเดียว

อ่านต่อ