Search
Close this search box.

ความสำเร็จจากการจัดการประชุม APEC ของไทย สนับสนุนศักยภาพการเจรจาธุรกิจ ส่งผลดีต่อการค้า การ-ลงทุน และการท่องเที่ยวทั้งระยะสั้น-ระยะยาว

share to:

Facebook
Twitter

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เปิดเผยความสำเร็จจากการจัดการประชุม APEC ของไทย สนับสนุนศักยภาพการเจรจาธุรกิจ ส่งผลดีต่อการค้า การ-ลงทุน และการท่องเที่ยวทั้งระยะสั้น-ระยะยาว

นายธนกร วังบุญคงชนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงความสำเร็จของการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค 2565 ของไทยเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา ย้ำถึงศักยภาพและความพร้อมของไทยสำหรับการเป็นศูนย์กลางการลงทุนของภูมิภาค ตามที่นายกรัฐมนตรี ได้วางยุทธศาสตร์ชาติ และเดินหน้ามาตรการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดิจิทัล 5G แรงงานที่มีทักษะสูงและส่งเสริมภาคบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข การท่องเที่ยว

นักลงทุนต่างประเทศ มองว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการลงทุน โดยเฉพาะอุตสาหกรรม BCG พลังงาน ยานยนต์ไฟฟ้า เศรษฐกิจดิจิทัล และอุตสาหกรรมบริการ เห็นได้จากในการประชุม APEC CEO SUMMIT 2022 ของภาคเอกชน มีการคาดการณ์ประโยชน์ที่ประเทศไทยจะได้รับระยะยาว (ภายใน 3- 5 ปี) และหลังการประชุมเอเปค มีการประชาสัมพันธ์ Soft Power อัตลักษณ์ความเป็นไทย ทั้งอาหาร มวยไทย สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ กำลังได้รับความนิยมช่วยให้มีนักท่องเที่ยวต่างประเทศเดินทางมาไทยเพิ่มขึ้น 1-2 แสนคน สร้างรายได้ทั้งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องประมาณ 10,000 ล้านบาท รวมทั้งซาอุดีอาระเบีย ฝรั่งเศส ที่ร่วมการประชุมเอเปค 2022 ในฐานะแขกพิเศษ ช่วยเปิดโอกาสเศรษฐกิจใหม่ๆ ให้ผู้ประกอบการและภาคอุตสาหกรรมไทยทั้งการท่องเที่ยว แรงงาน การค้าและการลงทุน ทำให้วันนี้ไทยกำลังกลายเป็นโมเดลความสำเร็จที่หลายประเทศให้ความสนใจ

 

ที่มาข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG221222102240605