Search
Close this search box.

Bangkok Goals on BCG Economy ความสำเร็จไทยในการประชุม APEC 2022

share to:

Facebook
Twitter

การจัดประชุม APEC 2022 ครั้งที่ 29 ได้ปิดฉากลงแล้วด้วยความสำเร็จอย่างงดงาม จากความมือกันของสมาชิก APEC ทั้งหมดที่มุ่งหวังสร้างการเจริญเติบโตและอนาคตของภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก แม้จะมีความท้าทายระหว่างสถานการณ์ระหว่างประเทศ แต่ไทยก็สามารถต้อนรับคณะผู้นำ ผู้เข้าร่วมประชุม และสื่อต่างชาติ รวมกว่า 5,000 คน เป็นครั้งแรกในรอบ 4 ปีที่ผู้นำเขตเศรษฐกิจ APEC ได้ประชุมแบบพบหน้า การประชุมนี้นอกจากจะเป็นเวทีให้การหารือระหว่างผู้นำ ยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นกับแขกพิเศษ อย่าง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส และมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดีอาระเบีย เป็นการฟื้นฟูและกระชับความสัมพันธ์ ไทยและซาอุดีอาระเบียในรอบ 32 ปี

สำหรับส่วนสำคัญของไทย คือ “เป้าหมายกรุงเทพฯ ว่าด้วยเศรษฐกิจ BCG” หรือ Bangkok Goals on BCG Economy ส่วนนึงของแนวคิดหลักของการจัดประชุมเป็นการ “เปิดกว้างสร้างสัมพันธ์ เชื่อมโยงกัน สู่สมดุล” หรือ “Open. Connect. Balance.” ที่ส่งเสริมความร่วมมือนำไปสู่การเติบโต สร้างผลกำไรควบคู่ไปกับการรักษาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนซึ่งรวมถึงธุรกิจทุกขนาด ตลอดจนประชาชนทุกคน

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230217194800369