Search
Close this search box.

การจัดงานเกษตร & BCG แฟร์ จังหวัดนครสวรรค์

share to:

Facebook
Twitter

วันที่ 3 เมษายน 2566 ที่บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคารแหล่งท่องเที่ยวกองเสบียงฟาร์ม ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ นาวสาวชุติพร เสชัง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดงานเกษตร & BCG แฟร์ จังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ สื่อมวลชน เข้าร่วมการแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย

ด้วยสำนักงานเกษตรจังหวัดนครสวรรค์ ได้รับอนุมัติโครงการตามพระราชบัญญัติ เพื่อใช้ ในการดำเนินการจัดกิจกรรมการจัดงาน เกษตร & BCG แฟร์ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ โดยกำหนดจัดงานเกษตร & BCG แฟร์ จังหวัดนครสวรรค์ ในระหว่างวันที่ 7 – 11 เมษายน 2566 ณ บริเวณสนามด้านหน้าแผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก ตำบลนครสวรรค์ออก อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

ซึ่งกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการเกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร (ข้าว, มันสำปะหลังและอ้อยโรงงาน) การฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการเกษตรและการสาธิตความรู้ทางการเกษตร รวมทั้ง มีการจัดประกวดผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 3 ชนิดพืช ได้แก่ ฝรั่งกิมจู มันสำปะหลังโรงงานและกระเช้าพืชผักสวนครัว

 

ที่มาภาพ/ข้อมูล : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230403194928714