Search
Close this search box.

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงานตลาดสีเขียว Green Market ดีขนาด อำนาจเจริญ

share to:

Facebook
Twitter

นายจีระศักดิ์ ศรีเพชร พาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานตลาดนัดสีเขียว GREEN MARKET ดีขนาด อำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน -10 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ หอนาฬิกาจังหวัดอำนาจเจริญใจกลางเมืองอำนาจเจริญ เวลา 14.00 – 19.00 น. เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เป็นรากฐานเศรษฐกิจสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำโขง และเพื่อส่งเสริมเพิ่มช่องทางการจำหน่าย สินค้าชุมชน สินค้าโอทอป สินค้าเกษตร ของผู้ประกอบการ ในงานมีสินค้าเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ สินค้าเพื่อสุขภาพ BCG สินค้าอัตลักษณ์วิถีไทอำนาจ ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากเครือข่ายธุรกิจ Biz Club นอกจากนี้ยังมีสินค้าของดีขึ้นชื่อของจังหวัดอำนาจเจริญกว่า ๓๐ ร้านค้ามาร่วมจำหน่ายอีกด้วย

จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมช๊อป ซื้อ ชม สินค้าอุปโภคบริโภคได้คุณภาพ งานตลาดนัดสีเขียว GREEN MARKET ดีขนาด อำนาจเจริญ ตามวันเวลาข้างต้น

 

ที่มาข้อมูล/ภาพ : https://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG230419102653281