Search
Close this search box.

Tag: Green Market

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ บูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน จัดงานตลาดสีเขียว Green Market ดีขนาด อำนาจเจริญ

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอำนาจเจริญ จัดงานตลาดนัดสีเขียว GREEN MARKET ดีขนาด อำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 19 เมษายน -10 พฤษภาคม 2566 เพื่อสร้างอาชีพและรายได้ให้กับประชาชนในชุมชน ท้องถิ่น ส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนปรับปรุงศูนย์จำหน่ายเกษตรอินทรีย์ (Green Market)โคก หนอง นา กาฬสินธุ์

ที่วัดป่าพุทธมงคล ต.หลุบ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบปรับปรุงศูนย์จำหน่ายเกษตรอินทรีย์ (Green Market)

อ่านต่อ